Talous vuonna 2015

kataVuosi 2015 oli taloudellisesti haastava TAKKin liikevaihdon pienentyessä 3,2 M€ vuoteen 2014 verrattuna. Liikevaihdon pienentyminen johtui pääosin työvoimakoulutuksen vähentymisestä, joka väheni edelliseen vuoteen verrattuna 24,5 prosenttia.

Tästä johtuen olemme aloittaneet sopeuttamistoimenpiteet, joiden vaikutus näkyy kuitenkin hitaasti ja joita joudutaan jatkamaan vielä vuoden 2016 puolella.

Katariina Laaksosaari
Talousjohtaja

Vuosi 2015 lukuina

tutkintosuoritukset

henkilostomaarat

liikevaihdonjakauma_2

liikevaihto2

opiskelijamaarat_2