Tekniikka-toimialan vuosi 2015

risto2Tekniikka-toimialan alle yhdistyy TAKKissa perinteisiä teknisiä aloja kuten auto-, metalli- ja rakennusalat, mutta myös maahanmuuttajakoulutukset kuten kotoutusmiskoulutus. Kotoutumis- ja muut maahanmuuttajakoulutukset on haluttu viedä lähelle ammatillista koulutusta, myös organisaatiotasolla.

TAKK on vahva maahanmuuttajakouluttaja Pirkanmaalla ja koko Suomessa. Koulutuksia on järjestetty kohta 30 vuoden ajan ja toimintaa kehitetään yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Vuonna 2015 kehittämisen keskipisteessä olivat Valma-koulutukset ja oikeustulkin erikoisammattitutkintokoulutus.

Valma- eli ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus uudistui täysin vuonna 2015. TAKK on yksi oppilaitoksista, joille opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi luvan järjestää koulutusta. Valmassa yhdeksi kokonaisuudeksi yhdistyvät aiemmat eri kohderyhmille suunnatut valmentavat koulutukset. Valma on erinomainen nivelkoulutus, jolla vailla toisen asteen koulutusta olevat nuoret ja esimerkiksi aikuiset maahanmuuttajat pystytään saattamaan ammatilliseen koulutukseen ja kohti työelämää.

Valma-koulutuksen viranomaisvalmistelussa ja järjestämisluvan hakuprosessissa aikuisten ja maahanmuuttajien kohderyhmät näyttivät jäävän marginaaliin. TAKKin näkemys ja viesti oli, että myös aikuiset ja maahanmuuttajat tarvitsevat nivelkoulutuksia ja koulutuksilla voidaan tehokkaasti lyhentää työllistymispolkuja. Järjestämisluvan saaminen osoittaa, että näkemystämme ja osaamistamme valmentavan koulutuksen järjestäjänä arvostetaan. Se osoittaa myös sen, että sidosryhmien kanssa yhdessä tehty huolellinen valmistelutyö ja aktiivinen keskustelu viranomaisten kanssa kantavat hedelmää.

Osoitus hyvästä valmistelusta ja yhteistyöstä sidosryhmien kanssa on myös oikeustulkin erikoisammattitutkinnon käynnistyminen TAKKissa viime vuonna. Valmisteluun osallistui TAKKin lisäksi yliopistoja ja muita sidosryhmiä. Tutkinto on uusi, ja se pohjautuu EU-direktiiviin, joka velvoittaa jäsenmaat järjestämään oikeustulkkipalveluja.

Oikeustulkit toimivat viranomaisen ja maahanmuuttaja-asiakkaan välillä puolueettomina ja neutraaleina tulkkeina mm. oikeusistunnoissa, poliisiasioissa, maahanmuuttovirastossa ja oikeusaputoimistossa. TAKK on ainoa oikeustulkin erikoisammattitutkinnon järjestäjä Suomessa. Ensimmäiset oikeustulkit valmistuvat kesällä 2016. Tätä ensimmäistä toteutusta seurataan ja arvioidaan valtakunnallisena pilottina.

Viime vuoden alussa vahvistui entisestään TAKKin pitkäikäisin koulutusala, metalli, kun perinteikkäästä teknologiateollisuuden kumppanista Tampellan Teollisuusoppilaitoksesta tuli Tampereen Teollisuusoppilaitos Oy (TAMTOL) ja osa TAKK-konsernia. TAMTOL auttaa yrityksiä löytämään potentiaalia työvoimaa ja edesauttaa opiskelijoiden työllistymisedellytyksiä.

TAMTOL:n oppilastyösuhdetoiminta käynnistettiin heti vuoden 2015 alussa. Oppilastyösuhteita syntyi vuoden aikana sekä asennus- että hitsauspuolelle. Opiskelijoita aloitti kaikkiaan 29. Vuoden 2016 näkymät vaikuttavat positiivisilta, mutta yleinen vientiteollisuuden epävarmuus huomioiden tilanteet voivat muuttua äärimmäisen nopeasti. Se tuo oman haasteensa toimintaan.

Oman haasteensa tuo meneillään oleva koulutusreformi. Olemme lähteneet varautumaan tulevaan mm. uudenlaisilla koulutustuotteilla ja panostamalla yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön ja suunnitteluun.

Risto Björn
Toimialajohtaja