Yrityspalvelulla haetaan uutta tehoa myyntiin

ollipekka3Marraskuussa julkistettiin TAKKin uusi organisaatio, johon on uutena toimintona nostettu tämän vuoden alusta aloittanut Yrityspalvelu. Yrityspalvelun tavoitteena on lisätä yrityksille myytävää koulutusta sekä muuta yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, joka edesauttaa mm opiskelijoiden työllistymistä. Keinoina ovat mm. neuvottelukuntatoiminnan käynnistäminen koulutusaloilla, palvelualalla kehitetty RekryHelmi-toimintamalli ja sen laajentaminen muille aloille sekä Loistoduuniin! -tapahtumat, joissa työnantajat ja opiskelijat kohtaavat.

Yrityspalvelutoiminnan suunnittelu käynnistettiin 2015 lopulla. Suunnittelun työkaluna hyödynnettiin mm. koulutuspäälliköille tehtyä kyselyä, jolla selvitettiin koulutusalojen tuotteita, myyntiosaamista sekä yritysyhteistyön laatua ja määrää.

Toiminnan lähtökohtana on tarjota TAKKin yritysasiakkaille koulutus- ja kehittämispalveluita laajalla rintamalla. Kehitämme koulutustuotteitamme TAKKissa yhä tiiviimmin yhdessä asiakasyritysten kanssa. Yrityspalvelun tehtävänä on aktiivisesti lähestyä yrityksiä ja auttaa niitä henkilöstön kehittämiseen sekä rekrytointiin liittyvissä asioissa.

Yrityspalvelun vastuulla on myös TAKKin henkilökunnan myyntitoiminnan ja -osaamisen kehittäminen. Keinoina ovat tarjonnan ja tuotetuntemuksen parempi osaaminen sekä käytössä olevien järjestelmien mm. CRM tehokkaampi hyödyntäminen.

Tärkeää on markkinoinnin ja Yrityspalvelun saumaton yhteistyö. Olemme tiiviissä yhteistyössä paneutuneet mm. nettisivujen jatkuvaan kehittämiseen sekä myynnin ja markkinoinnin automaatioon. Seuraamme aktiivisesti nettisivujen kävijöitä ja panostamme erityisesti digitaaliseen markkinointiin monia eri kanavia käyttäen.

Olli-Pekka Tuomi
Yrityspalvelujohtaja