Kohti uutta ammatillista koulutusta

satu_2016

Vuotta 2017 leimasi valmistautuminen uuteen ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön, joka astui voimaan 1.1.2018. Vuoden aikana tehtiin mittava valmistelu uuden koulutuksen järjestämisluvan hakemiseksi, ja sen tuloksena TAKK sai mm. työvoimakoulutustehtävän sekä laajennetun oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävän järjestämislupaansa 6.10.2017.

Reformiin ja uuteen lainsäädäntöön valmistauduttiin monin eri tavoin, mm. käynnistämällä perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien valmistelutyö sekä käynnistämällä koko TAKKin yhteiset työnhakuvalmennukset. Tukea työnhakuun -valmennusten avulla tuetaan ja tehostetaan opiskelijoiden työnhakutaitoja ja parannetaan koulutuksen vaikuttavuutta. Reformin toimeenpano ja toiminnan uudistaminen jatkuvat voimakkaasti lähivuosina.

Uutena opetus- ja kulttuuriministeriön ohjelmana käynnistyi maahanmuuttajien ammatillinen koulutus -ohjelma (MAO-ohjelma).  Tavoitteena ohjelmassa on edistää maahanmuuttajataustaisten sekä maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden nopeaa työmarkkinoille siirtymistä. Koulutuksissa maahanmuuttajat voivat suorittaa ammatillisten tutkintojen osia niin, että ammattiopintoihin yhdistetään ammattisuomen tukea. TAKK sai ohjelman toteuttamiseksi miljoona euroa ja koulutukset käynnistettiin rivakasti. Ohjelmassa aloitti 156 opiskelijaa vuoden aikana.

TAKK oli mukana 22 hankkeessa vuonna 2017. Vuoden aikana keskityttiin erityisesti hankeviestinnän kehittämiseen sekä tulosten jalkauttamiseen. Seitsemässä hankkeessa kehitettiin digitaitoja strategiamme kehittämiskohteiden mukaisesti ja tuloksia levitettiin muille TAKKilaisille järjestämällä suosittuja digityöpajoja. Hankkeiden laadunhallintatyön tueksi kehitettiin hankkeiden itsearviointityökalu.

Laadunhallinta tulee olemaan keskeinen kehittämiskohde myös tulevina vuosina. Uuden lain myötä koulutuksen järjestäjän tulee arvioida järjestämiään tutkintoja, koulutusta ja muuta toimintaa sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta. Tätä työtä tullaan tekemään jatkuvan parantamisen periaatteella yhteistyössä henkilöstön, sidosryhmien ja opiskelijoiden kanssa.

Satu Neuvonen
Kehitysjohtaja

kuva: Ville Salminen