Talous vuonna 2017

katariina_2016

Toimintaa on sopeutettu jo parin vuoden ajan vastaamaan ammatillisen koulutuksen rahoituksen vähenemistä ja toimintaympäristön muutoksia. Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta tulos oli positiivinen vuonna 2017. Ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomat muutokset haastavat talouden suunnittelun vuonna 2018 ja sopeuttamistoimia jatketaan.

Katariina Laaksosaari
Talousjohtaja

Kuva: Ville Salminen

Vuosi 2017 lukuina

henkilostomaarat