Rekrytointeja ja uusia avauksia

olli-pekka_tuomiVuoden 2018 keskeisiksi teemoiksi yrityspalveluyksikön toiminnassa nousivat uudet valtionosuusrahoituksella rahoitetut rekrytoivat koulutukset sekä TE-palveluiden yhdessä yritysten kanssa hankkimat RekryKoulutukset.

Yksikön kehittämiskohteena oli M-filesin CRM-järjestelmän tehokkaampi sekä laajempi hyödyntäminen asiakkuuksien hallinnassa. Tässä onnistuttiin hyvin. Seuravana askeleena on järjestelmän käytön laajempi jalkauttaminen TAKKin asiakkuuksien hoidossa.

Aktiivisuutemme yrityskentässä kehittyi positiivisesti: dokumentoituja yrityskontakteja kertyi yli 1000.  Yritysasiakkuuksien erilaisuus vaatii TAKKilta entistä yksilöidympää palvelutarjontaa. Tavoitteenamme on vastata asiakkaiden koulutustarpeisiin niin, että he haluavat suositella TAKKia myös muille.  Näytämme käytännössä, yrityksille ja omalle henkilöstölle, kuinka sujuvaa rekrytoitavien työntekijöiden tai yrityksen nykyisen henkilöstön koulutus on.

Keväällä käynnistettiin nuorille ylioppilaille suunnattu URABOOSTER-koulutus. Pilottikoulutuksen tavoitteena oli ohjata nuoria tutustumaan tekniikan ja palvelualan ammatteihin, hankkimaan työkokemusta sekä suorittamaan omaan jatkosuunnitelmaan soveltuva ammatillisen tutkinnon osa. Pilotointi onnistui hyvin, ja tammikuussa 2019 aloitti jo neljäs ryhmä.

Yhdessä koulutusalojen ja markkinoinnin kanssa toteutimme alakohtaisia Loistoduuniin-tapahtumia. Tapahtumat ovat foorumi työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamiselle. TAKKissa järjestettiin vuonna 2018 seuraavat Loistoduuniin-rekrytointitapahtumat:

  • Turvallisuus, puhtaus- ja kiinteistöpalvelu- sekä matkailu- ja ravitsemisalat helmikuussa
  • Sosiaali- ja terveys-, kauneudenhoito- sekä kotityöpalvelualat maaliskuussa
  • Logistiikka-, teknologia-, talotekniikka- ja rakennusalat toukokuussa
  • Kauppa, matkailu- ja ravitsemis- sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualat lokakuussa

Lisäksi järjestettiin Loistoduuniin Ratinaaan -tapahtuma Tampere-talossa helmikuussa.

Tapahtumista saadun positiivisen palautteen johdosta järjestämme Loistoduuniin-rekrytointitapahtumia myös vuoden 2019 aikana. Syksyllä järjestettiin sidosryhmille suunnattu Buustia syksyyn -tilaisuus. Tapahtuma oli hyvä kohtaamispaikka TAKKin yritys- ja viranomaisasiakkaille. Esille ja kokemuksistaan kertomaan pääsivät opiskelijamme ja työnantajakumppanimme.

Hyvällä TAKKilaisella yhteistyöllä on sujuvaa jatkaa yritysten kumppanina vuoteen 2019.

Olli-Pekka Tuomi
yrityspalvelujohtaja

Kuva: Pasi Tiitola