Talous vuonna 2018

katariina_laaksosaari

Vuoteen valmistauduttiin ennakko-oletuksesta, jonka mukaan TAKKin saama tulorahoitus vähenee 20 prosentilla edellisvuodesta. Muutosta on ennakoitu sopeuttamalla toimintaa jo useamman vuoden ajan. Sopeuttamistoimia jatkettiin vuonna 2018, jotta toiminta saatiin tasapainoon muuttuneen rahoituksen kanssa. Toimenpiteet tuottivat tulosta, ja vuosi päättyi plusmerkkiseen tulokseen. Muutosvalmiutta ja reagointikykyä tarvitaan edelleen, kun ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli uudistuu vähittäin niin, että se on kokolaajuudessaan voimassa vuonna 2022.

Katariina Laaksosaari
Talousjohtaja

Kuva: Pasi Tiitola

Vuosi 2018 lukuina

henkilostomaarat