Monipuoliset oppimisympäristöt takaavat käytännön osaajat työpaikoille

TAKKissa satsataan voimakkaasti työ- ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten ja muiden työnantajien kanssa. Siten voimme taata tuoreimmalla osaamisella varustetut työntekijät työpaikoille.

Viime vuonna otettiin käyttöön uusi jätevesijärjestelmien oppimisympäristö, hajavesikenttä. Vastaavaa ei löydy muualta Suomesta. Kentän suunnittelussa ja toteutuksessa ovat olleet mukana jätevesijärjestelmiä toimittavat yritykset Vestelli Oy ja Jita Oy, jotka lahjoittivat kentälle asennetut järjestelmät. Sieltä löytyvät mm. vapaa-ajan asuntojen tyypilliset jätevesijärjestelmät.

Normaalista poiketen asennukset on tehty osittain maan päälle, joten järjestelmien toimintaa päästään tutkimaan helposti. Tästä on etua mm. jätevesijärjestelmien huoltoa ja asennusta opiskeltaessa. Näkyvillä olevat laitteet helpottavat myös järjestelmien suunnittelun opiskelua.

Miehet_tolpissa

Yritysten kanssa on suunniteltu ja toteutettu myös TAKKin sähkökenttä, joka tarjoaa monipuoliset käytännön harjoitusolosuhteet sähköverkkoasennuksiin. Kentän ovat löytäneet sekä yritykset että muut oppilaitokset. Yritykset täsmäkouluttavat kentällä työntekijöitään, ja se tarjoaa hyvät puitteet myös tapahtumien järjestämiseen. Viime vuonna kentällä järjestettiin ensimmäinen Toimiva verkko -päivä, joka kokosi kentälle n. 200 verkkoyhtiöiden, urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien edustajaa.

Yritysten lisäksi kenttää käyttävät aktiivisesti myös muut oppilaitokset. Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen verkkopuoleen erikoistuville opiskelijoille on toteutettu kahden kuukauden pituisia käytännön jaksoja TAKKissa. Sopivaa käytännön koulutusympäristöä ei löydy lähempää. Lappian teollisuussähköasentajaryhmä puolestaan kävi kolmen päivän intensiivijaksolla perehtymässä keskijännitetöihin. Tampereen seudun oppilaitoksista kenttää hyödyntää mm. Tredu.

Hydrauliikkahalli

Kolmas täysin yritysyhteistyönä toteutettu oppimisympäristö on myös hydrauliikkalaboratorio, jossa koulutetaan mm. raskaankaluston asentajia. Hallissa on käytössä useiden eri valmistajien hydraulisia laitteistoja, joten siellä päästään täsmäkouluttamaan merkkikohtaisesti.

Halli tarjoaa ainutlaatuiset puitteet myös hydrauliikka-alan yrityskoulutuksiin. Painopistealueet ovat metsä-, maanrakennus- ja työhydrauliikassa sekä sähkön teorioissa, toimintaperiaatteissa, vianetsinnässä ja kunnossapitomenetelmissä, mutta koulutukset räätälöidään aina yrityskohtaisesti.

TAKKin oppimisympäristöihin tehdään jatkuvaa päivitystä koneiden, laitteiden ja työtapojen kehittyessä. Viime vuonna uusittiin mm. koneistamon konekantaa ja rakennettiin uusi hoitoluokka sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin.

Miehet_tolpissa_2

Fyysisten oppimisympäristöjen rinnalla panostetaan myös digitaalisiin oppimisympäristöihin. Viime vuoden lopulla käynnistettiin useita hankkeita, joissa kehitetään mm. kouluttajien ja opiskelijoiden digiosaamista sekä uusia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -materiaaleja.

Monipuolisilla oppimisympäristöillä ja kouluttajien digitaitojen vahvistamisella varmistamme opiskelijoille vankan käytännön osaamisen lisäksi myös työelämässä tarvittavat digitaidot.

Teksti: Marjo Nieminen
Kuva: Saara Koivisto