Palveluosaaminen on yrityksen käyntikortti

Palveluosaaja®-passista on tullut viidessä vuodessa yksi TAKKin suosituimmista yrityksille toteutettavista täsmäkoulutuksista. Kyseessä on TAKKin oma valmennustuote, jonka avulla päästään monipuolisesti kehittämään työpaikan palvelukulttuuria.

Palveluosaajapassin on suorittanut TAKKissa viiden vuoden aikana 785 opiskelijaa. Se tarkoittaa, että pirkanmaalaista – ja osittain myös etelä-pohjalaista – asiakaspalvelukulttuuria on kehitetty yhtä monella kehittämistehtävällä. Viime vuonna valmennuksia toteutettiin yhteistyössä mm. Virtain ja Oriveden kaupunkien, Lempäälän, Kangasalan ja Pälkäneen kuntien sekä Hatanpään sairaalan ja Tammermatic Oy:n kanssa.

Jouko_Kastanja_kassalla

Palveluosaaja-valmennuksen etuna on se, että se sopii monenlaisiin työpaikkoihin ja erilaisille ammattiryhmille. Valmennuksissa on ollut mukana työntekijöitä varhaiskasvatuksesta ja turvallisuusalalta sekä siivous-, keittiö- ja kiinteistöpalveluista. Sitä on toteutettu myös mm. palveluesimiehille, sairaalahuoltajille, myyjille ja kahvilatyöntekijöille sekä sihteereille ja uusimpana huoltoasentajille.

Asentaja on asiakaspalvelija

Tammermatic Oy:ssä palveluosaajavalmennuksella lähdettiin kehittämään huoltoasentajien palveluosaamista. Tammermatic Group on maailmanlaajuinen korkean teknologian yritys, joka valmistaa mm. henkilöautojen, raskaan kaluston ja erikoislaitteistojen pesulaiteratkaisuja. Valmennukseen osallistui koko huoltotiimi.

– Palveleva huoltotoiminta on meille vahva kilpailuvaltti, ja haluamme panostaa sen kehittämiseen, kommentoi Tammermaticin henkilöstövastaava Minna Kulovuori.

Palveluosaajavalmennus muotoillaan aina asiakasyrityksen näköiseksi, ja valmennukseen sisältyvien kehittämistehtävien tavoitteena on aito työpaikan toiminnan uudistaminen.

– Valmennuksessa päästiin pureutumaan haastepaikkoihin ja asioita saatiin vietyä eteenpäin nopeassa tahdissa. Tekijät pääsivät itse ratkomaan asioita sen sijaan, että ratkaisut olisi annettu ylhäältä päin, Kulovuori toteaa.

Jari_virastomestari

Kehittämisen avainhenkilö

Kangasalan kunnalle on toteutettu useampia palveluosaajavalmennuksia eri henkilöstöryhmille. Viime vuoden uutuus oli toimistosihteereille suunnattu valmennus. Osallistujat tulivat useilta eri hallinnon aloilta, ja kunnan toimintoja kehitettiin valmennuksen ansiosta monesta eri näkökulmasta.

Varhaiskasvatuksen toimistosihteereistä mukana olivat kaikki.

– Halusimme koko porukan kerralla mukaan, jotta yhteisiä prosesseja saatiin vietyä tehokkaasti eteenpäin, kertoo varhaiskasvatuksen johtaja Anni Aalto-Ropo.

Valmennuksen tärkeimpänä antina Aalto-Ropo pitää uudenlaisten kehittävien työskentelyvalmiuksien omaksumista.

– On hyvä ajatella omaa työtään kehittävästi ja huomata olevansa avainhenkilö oman työnsä kehittämisessä. Valmennuksen aikana saimme alulle kehittämisaihioita, jotka tulevat kantamaan eteenpäin.

Tänä vuonna valmennuksia on meneillään mm. Tampere-talossa, Lännen kiinteistöpalveluissa, Juveneksella ja Hatanpään sairaalassa. Palveluosaamisen tulevaisuus näyttää siis pirkanmaalaisittain hyvältä, kun palveluosaamisen käyntikortteja eli palveluosaaja-passeja löytyy yhä useammalta työntekijältä.

Teksti: Marjo Nieminen
Kuvat: Ville Salminen