Opiskelijakokemus asiakaskokemuksen ytimessä

Koulutuskeskus Lumovasta tuli osa TAKK-konsernia elokuussa 2017. Lumovassa koulutetaan kosmetologeja ja jalkojenhoitajia mallilla, jossa yhdistyvät tiivis ohjaus, käytännön työskentely ja täsmällisesti ajoitettu teoriaopetus.

Koulutusmallissa on toteutettu ammatillisen koulutuksen reformin henkeä jo usean vuoden ajan. Työelämä on tuotu koulutuksen sisälle alalla, jolla ei ole laadukkaita työssäoppimispaikkoja riittävästi tarjolla. Kauneudenhoitoalan yritykset ovat useimmiten mikroyrityksiä, joissa ei ole mahdollista resursoida opiskelijoiden ohjaamiseen.

IMG_6274_jalkojenhoito_laaja

Ammatillisessa koulutuksessa työssä oppimisella on tärkeä rooli, ja se mahdollistuu omassa opiskelijahoitolassa. Koulutuksen aluksi hankitaan tutkintoon kuuluva perusosaaminen mm. ihonhoidosta. Sen jälkeen työskennellään käytännössä Lumovan oppilashoitolassa. Tekemisessä edetään vähitellen haastavampiin tehtäviin ja hoitoihin sitä mukaa, kun osaaminen kasvaa. Perinteisemmällä luokkaopetuksella sekä verkko-opiskelulla tuetaan käytännön työssä tapahtuvaa oppimista.

Hoitolassa opiskelijoiden osaaminen vahvistuu asiakasrajapinnassa. Pedagogiikassa panostetaan asiakkaan kohtaamiseen ja palveluun. Se näkyy myös asiakaspalautteissa: ystävällinen palvelu on yksi tärkeimmistä kriteereistä, miksi asiakkaat käyttävät Lumovan hoitolapalveluja. Malli yhdistää kuluttaja-asiakaskokemuksen ja opiskelijakokemuksen.

– Ohjaaminen on meillä ydintoiminto. Kouluttajan antaman ohjaus on tekemisessä koko ajan lähellä eikä opiskelijoita jätetä yksin, kertoo toimitusjohtaja ja koulutuspäällikkö Mari Helenius.

IMG_6247_Mari_Helenius

Lumovan koulutusympäristö on rakennettu niin, että se kattaa kaikki mikroyrittäjäpohjalta ponnistavan hoitolan prosessit ja työtehtävät. Hoitolan ajanvaraus-, kassa- ja uutiskirjejärjestelmät on integroitu siten, että vastaavantyyppinen toteutus on kopioitavissa omaan hoitolaan valmistumisen jälkeen. Kaikki opiskelijat tekevät kaikkia hoitolan töitä kassan käytöstä hoitoihin ja yhteiseen viikkosiivoukseen. Työvuorojen suhteenkin totutellaan työelämään, opiskelijat tekevät sekä ilta- että aamuvuoroja ja lauantaita.

Vuosittain Lumovasta valmistuu noin 50 kosmetologia kauneudenhoitoalan perustutkintoon ja 15 opiskelijaa jalkojenhoitajan ammattitutkintoon. Koulutukset toteutetaan tiiviinä. Perustutkinto-opinnot kestävät 62 viikkoa, josta 50 viikkoa on työssä oppimista. Jalkojenhoitajat valmistuvat kahdeksassa kuukaudessa, josta työssä opitaan kuusi kuukautta. Opiskelijahoitolassa käy vuosittain lähes 30 000 asiakasta.

– Koulutusmallimme on kokemusten kautta hioutunut nykymuotoonsa. Opiskelijat ovat läsnä koko ajan, ja opettajat oppivat tuntemaan opiskelijansa hyvin. Osaaminen kehittyy tekemällä ja ohjauksella pystytään tukemaan opiskelijoita vaihtuvissa tilanteissa ja tarpeissa, Helenius tiivistää.

Teksti: Marjo Nieminen
Kuvat: Jussi Mattila