Kohti erinomaisuutta

laatupalkinto2
Laatutunnustuksen vastaanottivat TAKKin puolesta säätiön hallituksen jäsen Antti Eskelinen, rehtori Teppo Tapani, säätiön hallituksen puheenjohtaja Terhi Penttilä, kehitysjohtaja Satu Neuvonen ja laatukoordinaattori Merja Mattila.

efqmTAKKissa on toteutettu toiminnan ja laadunhallinnan ulkoisia arviointeja säännöllisesti kahden tai kolmen vuoden välein jo vuodesta 2003 lähtien. Viimeisin arviointi oli loppukesästä 2018 toteutettu Laatukeskuksen Recognised for Excellence -arviointi, jossa on mahdollisuus saada 3-5 tähden Recognised for Excellence -tunnustus riippuen arvioinnissa saadusta pistemäärästä. Yli 500 pistettä saaneet organisaatiot ovat tunnustuksen lisäksi mukana myös Suomen laatupalkintokilpailussa.

TAKKin arvioinnista saamat pisteet olivat 450-499 välillä, eli hyvin lähellä 500 pisteen rajaa. Tällä pistemäärällä TAKK sai neljän tähden EFQM Recognised for Excellece -tunnustuksen, joka on voimassa kolme vuotta. Tällä hetkellä TAKK on ainoa oppilaitos Suomessa, jolla on voimassa oleva EFQM-tunnustus.

Tässä arvioinnissa toimintaa tarkastellaan kaikilla yhdeksällä EFQM-mallin arviointialueella ja arvioinnissa tarkastellaan, kuinka EFQM-mallin erinomaisuuden tunnuspiirteet toteutuvat organisaatiossa. Lisätietoa EFQM-mallista: EFQM Excellence -malli

TAKKin toimintaa ja laatutyötä kehitetään tulevina vuosina arvioinnista saadun palauteraportin perusteella. Raportin keskeisin palaute oli mittaamisen parantaminen mittaristoa kehittämällä ja systematisoimalla. Käytössä on monia mittareita ja mittareilla saatua tietoa on paljon, mutta mittaustiedon hyödyntämisessä sekä sen viestimisessä tunnistamme itsekin parantamisen tarvetta. Vuodelle 2019 onkin otettu käyttöön viime vuosia laajempi ja konkreettisempi tuloskortti. Suunnitelmissa on saada se lähitulevaisuudessa myös reaaliaikaiseksi intranettiin koko henkilöstön käyttöön.

Toiseksi keskeiseksi kehittämisen kohteeksi nostettiin prosessien kehittäminen ja yhtenäistäminen. Prosessit ovat olleet kuvattuna TAKKissa jo kauan, mutta etenkin ammatillisen koulutuksen reformi ja lainsäädäntöuudistus ovat edellyttäneet prosessien uudelleen tarkastelua ja päivittämistä. Tätä työtä on aloitettu, ja sitä tullaan jatkamaan vuoden 2019 aikana. Kehittämiskohteena on myös prosessien viestintä, jotta toimintatavat saadaan aiempaa paremmin prosessien mukaiseksi ja yhtenäisemmäksi eri yksiköissä.

Kehittämistoimien etenemistä seurataan TAKKin johto- ja laaturyhmässä. Syksyllä 2019 tullaan aloittamaan myös EFQM-mallin mukaiset sisäiset itsearvioinnit, joilla arvioidaan kehittämistoimien etenemistä ja onnistumista. Näihin itsearviointeihin osallistetaan henkilöstöä, jolloin myös tietämys laadunhallintatyöstä ja EFQM-mallista lisääntyvät.

Teksti: Merja Mattila
Kuva: Petri Lehtipuu/Laatukeskus