TAKKin henkilöstö kokee vahvaa työn imua

maria-liisaTAKKin henkilöstön työhyvinvointia on mitattu säännöllisesti vuodesta 1999. Työhyvinvointikysely toteutettiin työn imun mallin pohjalta. Kyselyssä työhyvinvoinnin käsite työn imu määritellään aktiiviseksi, myönteiseksi työhön liittyväksi tilaksi, jota voidaan kuvailla tarmokkuudella, omistautumisella ja uppoutumisella (Schaufel & Bakker, 2004).

Tarmokkuus viittaa vahvaan energisyyteen ja henkiseen joustavuuteen työssä. Omistautumisella viitataan vahvaan työhön sitoutumiseen sekä työn merkityksellisyyden, innostuksen ja haasteellisuuden kokemuksiin työssä. Uppoutumista luonnehtii syvä keskittyneisyyden tila, paneutuneisuus työhön ja siitä koettu nautinto niin, että aika kuluu kuin huomaamatta.

TAKKin henkilöstö kokee melko usein työn imua, joten myönteisen työhyvinvoinnin tila oli kaiken kaikkiaan kohtuullisen hyvä. Työn imun kokeminen ylitti asiantuntijatyötä tekevien henkilöiden vertailuaineiston arvot, joka on valtakunnallisesti 4,4. TAKKilaisten työn imun kokemus on 4,7 / 6.

Vuoden 2015 kuluessa TAKKissa on tehty toiminnan uudelleenjärjestelyjä. Olemme joutuneet vähentämään henkilöstöä tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Osa määräaikaisista työsopimuksista päättyi, ja jouduimme myös irtisanomaan sekä lomauttamaan osan henkilökunnasta määräajaksi koulutusmyynnin vaihtelevuuden takia.

Samanaikaisesti henkilöstövähennysten kanssa TAKK on panostanut henkilöstön osaamisen vahvistamiseen, ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja esimiesten taitoihin. Nämä teemat jatkuvat edelleen strategian tavoitteiden mukaisesti. Ilahduttavaa on, että sairauspoissaolot ovat pysyneet edelleen kohtuullisella tasolla. Työkyvyn tukemiseen TAKKissa on käytössä varhaisen tuen ja tehostetun tuen -mallit sekä pitkiltä sairauslomilta työhön paluun tuki.

TAKKin henkilöstöllä on mahdollisuus päivittäiseen vuorovaikutukseen kahvikupposen äärellä. Työnantaja tarjoaa tähän mahdollisuuden. Samalla voidaan verrata pyöräilykilometrien kertymistä. TAKK ei ole kovin korkealla työpaikkakohtaisessa kilometrivertailussa, mutta yksilölliset pyöräilykilometrit ovat huippuluokkaa. Neljällä eniten polkeneella on kullakin tuhansia kilometrejä kesäkaudella.

TAKKin henkilöstöyhdistyksen kautta tuetaan TAKKilaisten vapaa-ajan toimintaa. Monipuolisen liikunnan lisäksi elokuvat, teatteri ja yhteiset retket ovat erittäin suosittuja.

Maria-Liisa Korolainen
Hallintojohtaja