Kehittäminen vuonna 2016

satu_2016Kehittämisyksikön vuosi oli vilkas hanketoiminnan, koulutusviennin, laadun, pedagogisen kehittämisen ja opiskelijapalveluiden osalta. Laatupalkintokilpailuun valmistautuminen ja osallistuminen värittivät vuotta ja toivat myös erinomaisen lopputuloksen, kun tieto voitosta saatiin marraskuussa 2016.

Työ laadun parissa jatkuu edelleen vahvasti tulevina vuosina, kun ammatillisen koulutuksen reformin myötä toiminta- ja rahoitusjärjestelmä muuttuvat. Laadunhallinta on keskeinen osa koulutuksen järjestäjän toiminnan johtamista ja tulosten laadun varmistusta. Siirtyminen yhteen tapaan suorittaa tutkinto ja opiskelijan osaamisen täysmittainen tunnistaminen ja tunnustaminen, muutokset näyttötutkintototoiminnassa ja arvioinnissa sekä yhteisten opintojen tuleminen osaksi perustutkintoja myös aikuisille aiheuttavat kaikki muutoksia ja edellyttävät muutosten ennakointia ja valmistelua toiminnassamme.

Koulutusviennin osalta olimme mukana järjestämässä, osana Global Tampere Education -ryhmää, Education Forum -seminaaria Tampereella huhtikuussa. Seminaarin osallistujat olivat koulutusalan päättäjiä ystävyyskaupungistamme Guangzhousta, Kiinasta. Nirvan kampuksella järjestettiin mittava ja onnistunut koulutuksiin tutustuminen ja illanvietto vieraillemme. Seminaarin yhteydessä neuvoteltiin mm. oppilaitosten laatuun ja ympäristöteemoihin liittyvistä koulutuksista kiinalaisten kumppaneidemme kanssa.

TAKK haki Opetushallitukselta kokeilulupaa koulutusvientiin, ja lupa saatiin joulukuussa. Lupa mahdollistaa ammatillisten näyttötutkintojen myymisen EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin. Ulkomaille voidaan myydä kokonaisia tutkintoja tai tutkintojen osia.  TAKKin kohteina tulevat alkuvaiheessa olemaan Kiina ja Kazakstan, ja uusia markkina-alueita kartoitetaan. Suomalainen ammatillinen koulutus on kansainvälisesti kiinnostava vientituote, mutta lainsäädäntö on tähän asti rajoittanut tutkintojen myyntiä. Kokeilu kestää vuodet 2016–2020.

Hanketoiminta oli vilkasta viime vuonna ja uusia hankkeita käynnistyi yhteensä 10. Hanketoiminnalla tuetaan TAKKin strategian 2016–2018 kehittämiskohteita, joita ovat digitaalisten oppimis- ja työympäristöjen kehittäminen, kotoutumismallien kehittäminen ammatillisen koulutuksen keinoin, myyntitoiminnan ja –osaamisen kehittäminen sekä laadunhallinnan ja oppivan organisaation kehittäminen. Laajin uusista hankkeista on ESR-hanke: KIITO ­– Kiinni työhön ja osaamiseen, jossa kehitetään maahanmuuttajien työllistämismalli.  Ammatillinen tutkinto urheilijalle -hankkeessa puolestaan etsitään uusia malleja urheilun ja opiskelun yhdistämiseen joustavasti. Tavoitteena on tehdä Pirkanmaasta urheilijalle paras paikka opiskella ammattiin urheilu-uran ohessa.

Noheva-hankkeessa keskitytään aikuisten luku-, numero- ja tietotekniikkataitojen kehittämiseen. Hankkeessa kartoitetaan ja kehitetään yhteistoiminnallisia testejä, oppimateriaaleja ja ohjausmalleja, joilla perustaitojen vaikeudet voidaan tunnistaa ja joiden avulla opiskelijaa voidaan tukea opinnoissa. Opiskelijapalveluiden osalta vuonna 2016 keskityttiin edelleen toiminnan kehittämiseen monin eri tavoin. Hakeutumisvaiheen ohjausta kehitettiin, samoin käynnistettiin digitutor-toiminta opiskelijoille ja kehitettiin erityisen tuen käytäntöjä TAKKissa. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä yksilöllisen tuen ja ohjauksen tarve tulee kasvamaan ja opiskelijapalveluiden, kouluttajien ja muun henkilökunnan yhteistyötä tullaan edelleen tiivistämään ja kehittämään, jotta voimme palvella opiskelija-asiakkaitamme mahdollisimman hyvin myös tulevaisuudessa.

Satu Neuvonen
Kehitysjohtaja

kuva: Ville Salminen