Osaava henkilöstö on TAKKin vahvuus

maria-liisa_2016Opetus- ja kulttuuriministeriön laatupalkintokilpailun palauteraportissa TAKKin vahvuuksiksi nostettiin henkilöstön osalta seuraavat vahvuudet.

TAKKin arvot näkyvät henkilöstön toiminnassa, henkilöstö on sitoutunutta ja toimii luotettavasti. Johto määrittää osaamisen johtamisen suunnan ja varmistaa, että se on strategisten linjausten mukainen. Lähiesimiesten tehtävänä on tukea ja mahdollistaa kehittäminen ja kehittyminen strategisten tavoitteiden suuntaisesti. Oman osaamisen kehittämiseen kannustetaan.

Toiminnan työelämälähtöisyys tukee vahvasti opetushenkilöstön työelämäosaamista ja sen ajalla pysymistä.

Työhyvinvoinnin edistäminen näkyy osana TAKKin arkea ja siihen on panostettu. TAKKilla on käytössä tarkoituksenmukaiset henkilöstön hyvinvointia ylläpitävät ja kehittävät prosessit ja työkalut.

Palaute vahvistaa omia mittauksia ja arviointia. TAKKin henkilöstö kokee melko usein työn imua. Työn imun kokeminen ylitti asiantuntijatyötä tekevien henkilöiden vertailuaineiston arvot, joka on valtakunnallisesti 4,4. TAKKilaisten työn imun kokemus on 4,7 / 6.

Panostus ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja työturvallisuuteen on tuottanut hedelmää. Meillä oli nolla tapaturmaa vuonna 2016. Lisäksi sairauspoissaolojen määrä väheni verrattuna edelliseen vuoteen. Poissaoloja oli keskimäärin 5,4 päivää/henkilö.

Työhyvinvointia pyritään vahvistamaan myös työ- ja oppimisympäristöjä kunnostamalla ja kehittämällä. Korjausrakentamisen suunnittelutyö on jatkunut tiiviinä, ja rakennustyömaalla alkaa tapahtua toukokuussa 2017.

Työelämäosaamisen vahvistamisen on oppilaitosympäristössä oltava jatkuvaa. Osa henkilökunnasta kävi viime vuonna vahvistamassa taitojaan eurooppalaisissa työyhteisöissä JobyTAKK-liikkuvuushankkeen turvin.

Digitaalista osaamista selvitimme kyselytutkimuksella koko henkilöstön osalta. Osaaminen vaihtelee, ja siksi digin haltuunoton valmentamiseen panostetaan entistä vahvemmin. Myös ammatillisen koulutuksen reformi haastaa henkilöstön jatkuvaan oman osaamisen kehittämiseen.

Maria-Liisa Korolainen
hallintojohtaja

kuva: Ville Salminen