Yrityspalvelulla ensimmäinen toimintavuosi takana

olli-pekka_2016TAKKiin perustettiin 2016 alusta Yrityspalvelu-yksikkö. Yrityspalvelun tehtävänä on toimia monialaisesti ja luoda yrityksille kasvun tueksi tarvelähtöisiä osaamispalveluja ja rahoitusratkaisuja yhdessä verkostojen kanssa. Haluamme näyttää käytännössä, yrityksille ja TAKKin henkilöstölle, kuinka sujuvaa rekrytoitavien työntekijöiden tai yrityksen nykyisen henkilöstön koulutus voi TAKKissa olla.

Kaikki asiakkaamme ovat erilaisia, ja haluamme tarjota entistä yksilöllisempää palvelua. Olemme lähestyneet yrityksiä aktiivisesti ja yli 600 yritystä on kontaktoitu vuoden aikana. Tuemme TAKKin yksiköitä työelämäyhteistyössä neuvottelukunta- ja yritysfoorumitoiminnalla. Ne toimivat alakohtaisesti loistavana linkkinä työelämätarpeiden ennakoimisessa.

TAKKin koulutusalojen ja markkinoinnin kanssa toteutimme alakohtaisia Loistoduuni-tapahtumia. Tapahtumat ovat oivallinen foorumi työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamiselle. Vuonna 2016 järjestettiin neljä Loistoduuni-tapahtumaa:

  • Palveluala 24.2.2016
  • Konetekniikka 26.5.2016
  • Kiinteistö- ja catering-alat 1.9.2016
  • Kaupan ala 10.11.2016.

Viime vuoden positiivisten kokemuksien pohjalta tapahtumia jatketaan vuonna 2017. Tämän ilmestyessä on vuodelle 2017 suunnitelluista viidestä Loistoduuni-tapahtumasta pidetty jo turvallisuus-, kiinteistöpalvelu- ja hyvinvointialojen sekä konetekniikan loistoduunitapahtumat.

Yhteistyössä koulutusalojen kanssa toteutettiin yrityksille alakohtaisia webropol-kyselyitä osaamis- ja koulutustarpeista. Koulutuspäälliköiden kanssa on terävöitetty yrityskoulutusten tavoitteita ja myynnin kärkiä. TAKKissa toteutettiin useita yritysten Rekry- ja TäsmäKoulutuksia vuoden 2016 aikana. Yritysten työvoimatarpeisiin on vastattu mm. kiinteistöalan, betonielementtiasentajien, sairaalahuollon, automyyjien, vartiointialan, sähköverkkosuunnittelijoiden ja kiinteistönvälittäjien rekrytointikoulutuksilla.

Yrityspalvelun sisäisenä tehtävänä on TAKKin henkilökunnan myyntitoiminnan ja -osaamisen kehittäminen. Keinoina ovat tarjonnan ja tuotetuntemuksen parempi osaaminen sekä käytössä olevien järjestelmien, kuten CRM:n tehokkaampi hyödyntäminen. Aloitimme yhdessä TAKKin HR-palvelujen kanssa koko henkilöstöä koskevan Suosittelua tuottava asiakaskokemus ja myyntiosaaminen -valmennusohjelman suunnittelun.

Valmennusohjelma toteutetaan vuoden 2017 aikana. Lähtökohtana on näkemys, että tulevaisuudessa ei johdetakaan enää sisällä tapahtuvaa palvelun tuottamista vaan ulkoista asiakasverkostomaailmaa ja toimintamme lähtökohtana ovat siihen liittyvät räätälöidyt koulutuspalvelut.

Olli-Pekka Tuomi
yrityspalvelujohtaja

kuva: Ville Salminen