Henkilökunnalle valmennusta

maria-liisa_2016

Suutarin lapsella on kengät. Näin voisi luonnehtia, kun panostimme vuoden 2017 kuluessa koko henkilöstön eli 250 työntekijän valmennuksiin. Valmennuksessa tulivat todeksi välttämättömät tavoitteet, kuten henkilöstön osallistaminen, strategian vieminen käytännön tasolle ja työn imun vahvistaminen.

Valmennuksessa henkilöstö, kaikista yksiköistä ja kaikilta tehtäväalueilta, perehtyi TAKKin asiakaspolkuihin. Käytännössä tämä on tarkoittanut ajattelun avartamista omasta totutusta työtehtäväalueesta siihen, miten asiakas kokee toimintamme asiakkuutensa eri vaiheissa.

Valmennus kannusti vahvistamaan kokeilukulttuuria, rohkaisi testaamaan toisten hyviä käytäntöjä ja hiomaan omaa arkista työtä. Kaikkein arvokkain tulos on, että henkilöstö vahvistui kuuntelemaan asiakasta ja etsimään ratkaisuja arjessa vastaan tuleviin kysymyksiin.

Asiakasvalmennusten toteuttamisen kanssa limittäin panostimme myös henkilöstön digitaaliseen osaamiseen. Digityöpajoissa oli mahdollisuus innostua kokeilemaan erilaisia opetus- ja oppimissovelluksia ja saada omakohtaisia kokemuksia sekä löytää omaan työhön sopivat sovellukset arkikäyttöön. Rohkaistumisen kautta uskaltautuu kokeilemaan ja halu oppia kasvaa.

Valmennukset toteutettiin normaalien opetus- ja työpäivien jälkeen ns. kiky-työaikana.

Maria-Liisa Korolainen
Hallintojohtaja

kuva: Ville Salminen