Palvelut-toimiala – Räätälöityjä ratkaisuja

jari_2016

Palvelut toimialalla vuosi 2017 oli työntäyteinen. Koulutuksia järjestettiin monella rintamalla, tutkintoja syntyi reippaasti ja uutta kehitettiin innolla. Kulunutta vuotta leimasikin voimallisesti juuri kehittäminen, koska vuoden 2018 alusta käynnistynyt ammatillisen koulutuksen reformi uudisti lainsäädäntöä ja toimintatapoja, jotka edellyttivät monen asian muuttamista ja uudistamista.

Kuten reformin lähtökohtanakin on, niin ammatillista koulutusta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten ja muun työelämän kanssa. Toteutimme monia suoraan yrityksille räätälöityjä koulutuksia, avustimme osaltamme rekrytoinneissa ja olimme mukana muussa yritysten kehittämistoiminnassa. Tämä avasi myös monille opiskelijoillemme uusia työmahdollisuuksia tai kehitti työssä olevien osaamista eri tavoin.

Toimialalla on vahvat perinteet myös oppisopimuskoulutusten toteuttamisesta. Tämäkin osa-alue on ollut muutosten alla, ja vuoden 2018 alusta TAKK on voinut toimia itse koulutuksenjärjestäjänä myös oppisopimuskoulutuksissa. Tähän muutokseen varauduttiin vahvasti jo viime vuoden aikana rekrytoimalla uutta väkeä ja valmistelemalla uusia toimintamalleja.

Yhtenä kohderyhmänä panostimme myös aktiivisesti urheilevien kouluttautumiseen. Vuonna 2017 toteutettu OKM:n rahoittama Ammatillinen tutkinto urheilijoille – joustava työssäoppiminen ammattitaidon hankkimisessa -hanke pyrki löytämään uusia ja joustavia ratkaisuja henkilöille, jotka urheilemisen ohella haluavat kehittää osaamistaan ja hankkia ammatin. Hanketta toteutettiin yhteistyössä Varalan Urheiluopiston ja SASKY:n sekä Tampereen Urheiluakatemian ja monen muun aktiivisen yhteistyötahon kanssa. Hankkeessa saavutettiin hyviä tuloksia ja toiminta jatkuu tulevaisuudessakin, vaikka varsinainen hanke päättyi vuoden lopussa.

Mielenkiintoisen lisänsä koulutustoimintaamme toi myös syksyllä yrityskaupalla hankitun Koulutuskeskus Lumovan liittyminen valikoimaamme. Hyvinvointiala sai tästä merkittävän lisän tarjontaansa, ja se on synnyttänyt monia mielenkiintoisia mahdollisuuksia toimintojen edelleen kehittämiseen ja laajentamisen.

Reformin myötä kaikilla aloillamme yhteisenä tavoitteena on kehittää omaa toimintaamme entistä asiakaslähtöisemmäksi ja joustavammaksi. Tämä tarjoaa meille hyvän haasteen alkaneelle vuodelle 2018!

Jari Raivo
Toimialajohtaja

kuva: Ville Salminen