Tekniikka-toimiala – kehittämistä ja kokeiluja

risto_2016Vuonna 2016 alkanut noususuhdanne yllätti koulutuksen ostajat täydellisesti. Kovassa työvoimapulassa oleville teollisuuden ja rakentamisen aloille ei pystytty kouluttamaan riittävästi osaajia. Tämä siitäkin huolimatta, että signaaleja oli näkynyt ja niistä oli tiedotettu.

Suurimpana yksittäisenä uudistuksena koulutusrintamalla oli perinteisen kotoutumiskoulutuksen muutos. Aikaisemmin oli koulutettu lähes pelkästään suomen kieltä ja kulttuuria noin vuoden mittaisessa koulutuksessa. Muutoksen jälkeen vuoden jakso on jaettu neljään moduuliin, joista kaksi jälkimmäistä ovat kielikoulutuksen lisäksi ammatillisesti suuntautuneita. Käytännössä tämä on näkynyt maahanmuuttajien lisääntyneenä määränä ammatillisessa koulutuksessa. Tämä puolestaan on vaikuttanut sekä maahanmuuttaja- että ammatillisten kouluttajien työhön. Uudenlaiset oppimistavoitteet ja toisaalta oppimisympäristöt sekä lisääntynyt yhteistyö koulutusalojen välillä ovat muuttaneet yli 20 vuoden aikana syntynyttä perinteistä mallia. Alkuvaikeuksista huolimatta muutos koetaan positiivisena, eikä monikaan haluaisi enää vaihtaa takaisin.

Kesällä alkanut Tampereen kaupunkiseudun työllisyydenhoidon kuntakokeilu toi uudenlaisen asiakkuuden myös TAKKille. Kokeilun asiakkaina ovat Kelan työttömyysetuuksia saavat. Maahanmuuttajat kuuluvat usein tähän ryhmään samoin kuin monet nuoret sekä pitkäaikaistyöttömät. Vuoden mittaan on haettu uusia palvelumalleja näiden asiakkaiden tarpeisiin. Järjestimme elokuussa työpajan kokeilun avainhenkilöiden kanssa. Työskentely ja tulokset olivat innovatiivisia, ja konkreettisia toimenpiteitä alkoi tulla loppuvuodesta. Suurimmat ponnistelut kohdistuvat nuoriin asiakkaisiin ja heidän saamiseensa koulutukseen ja edelleen työhön. Orastava alku näyttää kuitenkin hiipuvan, jos kokeilu päättyy jo 2018 lopussa kuten ministeriö on ilmoittanut.

Suhdannemuutos näkyi myös Rekry- ja TäsmäKoulutusten kasvuna. Suurelta osin kasvu perustuu TAKKin Yrityspalvelujen aktiiviseen asiakastyöhön. Toisaalta yritykset ovat myös itse lähestyneet ja kertoneet koulutustarpeistaan, mikä takaa koulutukselle hyvän lopputuloksen.

Vuoden 2017 keskeisimpänä puheenaiheena oli ammatillisen koulutuksen reformi. Lait astuivat voimaan vuoden vaihteessa, ja sitä ennen saimme rahoituspäätöksen valtionosuuskoulutuksesta. Vaikka toimintamme on ollut jo pitkään ikään kuin ”reformoitua”, on muutos suurempi kuin osasimme odottaa. Koulutuksen yksikköhinnat suurin piirtein puolittuivat teknisillä aloilla, minkä vaikutukset eivät ole vielä kokonaan nähtävissä. Hyvänä puolena on rahoituksen ennustettavuus sekä normien purku liittyen oppisopimuksiin ja valtionosuuskoulutuksen järjestämiseen. Erinomaisten oppimisympäristöjemme avulla ja osaavan henkilöstömme toimesta voimme kuitenkin edelleen toteuttaa perustehtäväämme eli palvella pirkanmaalaista elinkeinoelämää laadukkailla koulutuspalveluilla.

Risto Björn
Toimialajohtaja

kuva: Ville Salminen