Palvelut-toimiala – monipuolista osaamista

jari_raivoVuosi toi mukanaan muutoksia ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön ja rahoitukseen. Nämä muutokset edellyttivät myös palvelut-toimialalla toimintamallien ja -tapojen uudelleen tarkastelua. Kokonaan uusiakin asioita nousi esiin. Tällaisena voidaan mainita esimerkiksi perustutkintoihin sisältyvät ns. yhteiset opinnot, joita ei ennen vuotta 2018 näyttötutkinnoissa vaadittu. Nyt perustutkinto-opiskelijat suorittavat ne osana omia tutkintojaan.

Palvelut-toimialalla opiskeltiin edelleen monia eri aloja ja ammatteja. Suosittuja olivat mm. kotityö- ja puhdistuspalvelualaan liittyvät koulutukset, lähihoitajakoulutus, turvallisuus- ja ravitsemisalaan liittyvät kokonaisuudet sekä erilaiset esimiesvalmennukset. Myös monia aloja koskevat asiakaspalvelun ja turvallisuuden koulutukset olivat suosittuja. Palveluosaajapassi, asiakaskokemus & myyntiosaaminen
-valmennus, uhkatilanteiden hallinta sekä muut asiakaspalveluun läheisesti liittyvät aiheet keräsivät runsaasti osallistujia yrityksistä.

Yrittäjäkoulutuksella on TAKKissa pitkät perinteet. Yhtenä mielenkiintoisena koulutuksena järjestettiin Pirkanmaan Yrityskummien kanssa yritysneuvonnan erikoisammattitutkintokoulutus. Opiskelijoina oli kokeneita yritystoiminnan ammattilaisia, jotka päivittivät taitojaan ohjata ja mentoroida nuorempia yrittäjiä ja yrityksiä. Jatkoa vastaavanlaiseen koulutukseen on suunnitteilla.

Esimerkkinä toisenlaisesta kohderyhmästä voidaan nostaa esiin nuorille ylioppilaille suunnatut Urabooster
-koulutukset. Ne oli suunnattu välivuotta pitäville ylioppilaille, jotka valmistautuivat tuleviin korkeakoulujen pääsykokeisiin ja samalla opiskelivat mielenkiintonsa mukaan jotain ammattialaa, tavoitteena tehdä osatutkinto. Opiskelija saa arvokasta kokemus- ja osaamispääomaa joko tulevien korkeakouluopintojen pohjaksi tai ammatillisen tutkinnon loppuun suorittamiseen.

Yhteistyö työelämän kanssa oli tiivistä. Erityyppiset rekrytointeihin liittyvät koulutukset lisääntyivät, ja oppisopimuskoulutukset olivat selvässä kasvussa kaikilla aloilla. Oppisopimukset monipuolistuivat, ja myös osatutkintoja suoritettiin oppisopimuksella. Uutena kokeiluna mm. solmittiin kesätöiden ajaksi muutaman kuukauden mittaisia oppisopimuksia.

Jatkossakin keskeisenä tehtävänämme on tuottaa ammattitaitoista ja osaavaa työvoimaa elinkeinoelämän tarpeisiin. Tätä työtä jatkamme yhteistyössä yritysten, muiden yhteisöjen ja opiskelijoiden kanssa alkaneenakin vuonna 2019!

Jari Raivo
toimialajohtaja

Kuva: Pasi Tiitola