Tekniikka-toimiala – reformin haasteet taklataan aktiivisella kehittämisellä

Risto_bjornVuosi 2018 jää aikakirjoihin ammatillisen koulutuksen reformin ansiosta. Ainakin, jos sitä ajattelee TAKKilaisen tekniikan alan kouluttajan näkökulmasta. Uusi lainsäädäntö aiheutti monenlaista keskustelua ja pohdiskelua eikä kaikki tainnut tulla valmiiksikaan. Osasta koulutuksia jouduttiin luopumaan, osaa taas kasvatettiin. Joidenkin alojen pitkäaikainen ongelma, hakijoiden puute, pysyi ennallaan.

Kesällä saatu opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) strategiarahoitus toi tekniikan toimialalle resursseja teknologia-alan vetovoiman parantamiseen. Tavoitteena on mm. pyrkiä korjaamaan teknologia-alaan liittyviä vääriä mielikuvia yhteistyössä muiden toisen asteen ammatillisten kouluttajien ja alueen teollisuuden kanssa. Alalla tarvitaan vankkaa ammattiosaamista ja tarjolla on monipuolisia uramahdollisuuksia. Teemaan linkittyvä, kouluasteet ylittävä hanke on koneistusmestarikoulutus, joka suunniteltiin toisen asteen ja korkeakoulujen yhteistyönä. Pilottikoulutus käynnistyy keväällä 2019.

Tekniikan oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvasti vastaamaan työelämän vaatimuksiin. Sähköverkkoalan kehittämiseen saatiin OKM:ltä strategiarahoitusta. Työvoimapulaa potevalla alalla liikkeelle panevana voimana toimi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Se kannustaa ja vaatii yhteistyöyrityksiltään henkilöstön korkeaa osaamista voidakseen taata osaltaan valtakunnan huoltovarmuuden. Ilman yritysten ja ministeriön merkittävää tukea ei näin suurta hanketta olisi ollut mahdollista käynnistää. Vuonna 2020 valmistuva sähköasema- ja voimajohtojen oppimisympäristö on Suomessa ainutlaatuinen.

Kylmäalalla on menossa suuri murros, kun erityisesti isoissa kaupan alan järjestelmissä siirrytään ympäristösyistä vauhdilla hiilidioksidia eli CO2:ta käyttäviin järjestelmiin. Erikoisosaamisen opiskelua varten rakennettiin kylmäalan yritysten tuella laitteistot juuri oikeaan aikaan. Viikon mittaisella CO2-koulutuksella on ollut kova kysyntä.

Edellä muutama esimerkki tekniikan alan kouluttajien voimakkaasta kehittämisotteesta. Olemme arvojemme mukaisesti rohkea edelläkävijä, jota ympäröivä työelämä arvostaa luotettavana yhteistyökumppanina henkilöstönsä kehittämisessä.

Risto Björn
toimialajohtaja

Kuva: Pasi Tiitola