Uutta osaamista ja oppimisympäristöjä

maria-liisa_korolainenTAKKin toimitiloissa tehtiin useita muutostöitä kuluneena vuotena. Tampereen valtatien kiinteistössä remontoitiin tilat kosmetologikoulu Lumovalle. Tilat valmistuivat loppuvuodesta ja kosmetologi- ja jalkahoitajaopiskelijat pääsivät aloittamaan opintonsa uusissa tiloissa heti vuodenvaihteen jälkeen.

Nirvaan saimme heti alkuvuonna uuden kuntosalin, joka saneerattiin entisen opetuskeittiön tiloihin. Sali sai heti innostuneen vastaanoton ja uusia kuntoilun ystäviä. Opetustilanteiden lisäksi sali on opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä vapaa-ajalla. Tällä tavalla TAKK haluaa tukea kaikkien talossa toimivien hyvinvointia. Ohjatun ryhmäliikunnan lisäksi salin käyttäjillä oli mahdollisuus saada apua yksilöllisen saliohjelman suunnitteluun.

Henkilöstö tarvitsee digitaitoja päivittäin. Osaamisen vahvistamiseksi järjestimme henkilökunnalle säännöllistä valmennusta eri sovellusten käyttöön. Taitoja vahvistettiin lisäksi kollegavalmennuksena. Eri koulutusaloilla innostuttiin kokeilemaan oppimista tukevia sovelluksia, muun muassa työssä oppimisen dokumentointiin.

Loppuvuodesta käynnistimme opetushenkilöstön digitaitojen vahvistamiseksi Learning Path -projektin. Siinä tehdään yhteistyötä viiden eurooppalaisen partnerin kesken Erasmus+ -rahoituksen avulla. Taitojen kehittämisen viitekehyksenä on DigCompEdu.

Muu henkilöstön osaamisen kehittäminen on ollut mahdollista TAKKin henkilöstökoulutussuunnitelman mukaisesti ja kunkin uran aikaiseen tarpeeseen sopivasti.

Omaa ponnisteluaan henkilöstöltä vaati GDPR eli EU:n tietosuoja-asetuksen sisäistäminen. Lisäksi henkilöstö pääsi perehtymään Koski-palveluun eli kansalliseen opintosuoritus- ja tutkintotietojen luovutuspalveluun, johon opiskelijoiden tiedot siirretään ajan tasaisena.

Monet isot uudistukset valtakunnallisesti ja paikallisesti lisäsivät paineita arjen työhön, TAKKilaisten kokemaa vahvaa työn imua muutokset eivät kuitenkaan kutistaneet. Halu kehittää omaa ja TAKKin työtä näkyy ja tuntuu edelleen vahvasti arjessa.

Maria-Liisa Korolainen
hallintojohtaja

Kuva: Pasi Tiitola