Oppisopimuspalvelut – unelmista totta oppisopimuksella

We don’t need no education, musisoi Pink Floyd 1970-luvulla, ja kuinka väärässä olivatkaan. Aikuiskoulutusta tarvitaan entistä enemmän nyt ja tulevina vuosina. Joidenkin arvioiden mukaan noin miljoona aikuista tarvitsee lähivuosina uudelleen- tai täydennyskoulutusta. Organisaatioilla ja työntekijöillä on osaamisen kehittämiseen liittyviä tarpeita, meillä on siihen toimiva ja joustava ratkaisu – oppisopisopimus.

Vuosi 2018 oli Tampereen Aikuiskoulutuskeskukselle uuden alku oppisopimuskoulutuksen osalta. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä TAKKista tuli oppisopimuskoulutuksen järjestäjä ja vuosia voimassa ollut oppilaitosten välinen yhteistyösopimus oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä Pirkanmaalla tuli samalla tiensä päähän. Oppisopimustoiminnan organisoimisen kohdalla päädyttiin keskitettyyn malliin perustamalla TAKKin oppisopimuspalvelut -yksikkö, jossa oppisopimuskoulutuksen viranomaistehtävistä ja sopimisesta huolen pitävät oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää sekä koulutustarkastajat Marianna Arvola ja Jani Nieminen. Mariannan ja Janin mukana TAKKiin saatiin noin 40 vuoden kokemus oppisopimustoiminnasta. Keksitetty toimintamalli takaa yhdenvertaiset, mutta samalla koulutusalojen ominaispiirteet huomioivat käytänteet oppisopimuskoulutuksen toteuttamisessa. Oppisopimuspalvelut toimivat asiakkaiden suuntaan helposti lähestyttävänä ”yhtenä luukkuna” ja viranomaisroolissaan varmistavat oppisopimuskoulutuksen lainmukaisuuden.

opsotiimi

Mitä jäi käteen vuodesta 2018? Lähtökohdat toimintavuoteen olivat haastavat: uusi rooli oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä, taloudelliset haasteet valtionosuusrahoituksen näkökulmasta, OKM:n päätösten ja OPH:n ohjeiden odotus jne. Oppisopimustoiminnan sisäänajo alkoi jo edellisen vuoden lopussa, ja heti tammikuusta 2018 lähtien saatiin huomata, että kysyntää joustavalle ja yksilöidytkin tarpeet huomioivalle oppisopimuskoulutukselle oli runsaasti. Koulutusreformin myötä meillä oli olemassa kaikki tarvittavat työvälineet, nyt vain piti virittää TAKKin oppisopimusprosessi sellaiseen kuntoon, että asiakastarpeisiin vastattiin nopeasti.

Yhteistyö koulutusalojen ja oppisopimuspalveluiden välillä käynnistyi rivakasti. Oppisopimustoiminnassa jalka siirrettiin heti alkuvuodesta jarrulta kaasulle ja vauhti tuntuu edelleen kiihtyvän. Vuoden 2018 aikana solmittiin lähes 1000 uutta oppisopimusta ja opiskelijoita saatiin kaikille koulutusaloille. Yhteistyössä on voimaa, ja toimijoiden asenteen voi kiteyttää ohjenuoraksi kelpaavaan, pirkanmaalaisen Teräsbetoni-yhtyeen lyriikkaan: ”Kouriisi sylje ja kiristä vyösi, kirkkain otsin onnes loit. Tartu toimeen ja hoida työsi, niin että suorassa seistä voit”.

Vuoden aikana käynnistyneisiin, yli 900 uuteen oppisopimukseen noin 700 yrityksessä, mahtuu monenlaista tarinaa ja osaamistarvetta. Vuoden aikana alkoi useita rekrytoivia oppisopimuskoulutuksia, jotka tähtäsivät osa- tai koko tutkintoon. Oppisopimus saattoi käynnistyä aluksi vain muutaman kuukauden mittaisena, jolloin työnantaja ja opiskelija pystyivät arvioimaan yhteistyön jatkon mahdollisuudet. Oppisopimusopiskelijoiden joukkoon liittyi mittava joukko vakituisessa työsuhteessa olevia aikuisia, jotka tarvitsivat osaamisen päivittämistä työnkuvan muuttuessa, esimiestehtäviin siirryttäessä tai alakohtaisten ammattitaitovaatimusten muuttuessa. Yrittäjän oppisopimusten kysyntä kasvaa koko ajan. Se on toimiva keino yrittäjän oman osaamisen päivittämiselle ja laajentamiselle sekä yrityksen liiketoiminnan kehittämiselle.

TAKKin oppisopimuspalveluiden arkeen mahtui useita tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa kiersimme kertomassa oppisopimuskoulutuksen monipuolisista mahdollisuuksista muuttuvan työelämän haasteiden voittamiseksi. Osallistuimme rekrytointilaisuuksiin, matkasimme RekryAuton mukana asiakkaiden pariin Pirkanmaan toreille, järjestimme avoimia oppisopimusinfoja ja toteutimme työpaikkaohjaajavalmennuksia. TAKKilaisille järjestimme oppisopimusinfoja alkuvuoden molemmin puolin. Olimme myös aktiivisesti yhteydessä OKM:n viranhaltijoihin, ja selvitimme vastaan tulleita kysymyksiä, joihin lainsäädäntö ei antanut suoria vastauksia. Vuodesta 2018 jäi positiivinen kokemus ja tavoitteetkin ylitettiin reippaasti. Vuoteen 2019 suuntaamme palavalla innolla ja päättäväisellä asenteella, kiteyttäen sen Lauri Tähkän sanoihin: ”Saat mut syttymään aina vaan sä saat mut hehkuu”.

Vuodesta 2018 kiittäen
Marianna Arvola, Jani Nieminen ja Harri Huhdanpää
Kuva: Pasi Tiitola