Rekrytoivat koulutukset kasvattavat yrityksille motivoituneita osaajia

Mikäli yrityksellä on tarvetta kehittyville ja motivoituneille ammattilaisille, rekrytoivat koulutusohjelmat ja RekryKoulutukset tarjoavat ratkaisun.  Rekrytoivat koulutukset ovat joustava väylä kehittyvien ammattilaisten rekrytointiin. TAKKissa on järjestetty rekrytoivia koulutuksia koko toimintahistorian ajan – 57 vuoden kokemuksella.

Opiskelijalle rekrytoivat koulutusohjelmat tarjoavat loistavan väylän kohti unelmien työpaikkaa. Koulutuksen aikana rekrytoiva yritys ja työtehtävät tulevat tutuksi ja koulutuksen jälkeen tavoitteena on aina työllistyminen yritykseen ja vakituinen työpaikka.

Yhteistyössä yritysten ja työhallinnon kanssa

Rekrytoivien koulutusohjelmien ja RekryKoulutusten sisällöt ja toteutustavat suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä työntekijöitä tarvitsevan yrityksen ja TE-palveluiden kanssa. Aluksi kartoitetaan yrityksen osaamis- ja rekrytointitarpeet.  Koulutusohjelmien pituus ja sisällöt määritellään niiden pohjalta. Koulutuksissa yhdistyvät työssä oppiminen ja lähiopetus TAKKissa.

Koulutuksen päättyessä yrityksellä on valmiiksi perehdytetty, laadukkaalla täsmäkoulutuksella varustettu osaaja, jonka yritys voi palkata. Rekrytoivat ja RekryKoulutukset toteutetaan usein painopistealueille, joille valmiiden osaajien löytäminen on hankalaa.  Rekrytoiviin koulutuksiin voidaan yhdistää jatkokoulutusta tutkintoon oppisopimuksella.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja TAKKin yhteistyöllä rakennettiin polku rekrytointikoulutuksen kautta oppisopimukseen ja tutkinnon suorittamisen jälkeen sairaalahuoltajan vakituisiin tehtäviin. Kuvassa koulutustarkastaja Jani Nieminen ja yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen (TAKK), suunnittelija Hanna Virtanen ja vastuualuejohtaja, sairaalahuoltopäällikkö Hannele Heino(PSHP) sekä koulutustarkastaja Marianna Arvola (TAKK).
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja TAKKin yhteistyöllä rakennettiin polku rekrytointikoulutuksen kautta oppisopimukseen ja tutkinnon suorittamisen jälkeen sairaalahuoltajan vakituisiin tehtäviin. Kuvassa koulutustarkastaja Jani Nieminen ja yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen (TAKK), suunnittelija Hanna Virtanen ja vastuualuejohtaja, sairaalahuoltopäällikkö Hannele Heino(PSHP) sekä koulutustarkastaja Marianna Arvola (TAKK).

Toimiva tapa löytää uudet työntekijät

Koulutus on osoittautunut hyväksi väyläksi löytää uusia työntekijöitä mm. Raskone Oy:lle ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Raskone on yhdessä Innolink Staff Oy:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa järjestänyt useita raskaskalustoasentajan RekryKoulutuksia yhteistyössä TAKKin kanssa. Opiskelijat tulevat ympäri Suomen, ja valmistuneet opiskelijat työllistyvät Raskoneen toimipisteisiin eri paikkakunnille. Kuuden kuukauden koulutuksessa otetaan haltuun asentajan perusosaaminen teoriassa ja käytännössä.

– Toiveena meillä on, että valmistuneet, yritykseen rekrytoidut uudet työntekijät jatkavat oppisopimuksella TAKKissa raskaskalustomekaanikon ammattitutkintoon, kertoo Raskone Oy:n liiketoimintajohtaja Tapani Riihijärvi.

RekryKoulutuksella on löydetty uudet raskaskalustoasennuksen osaajat Raskone Oy:lle. Koulutukset on toteutettu Raskoneen, Innolinkin, Pirkanmaan TE-toimiston ja TAKKin yhteistyönä.
RekryKoulutuksella on löydetty uudet raskaskalustoasennuksen osaajat Raskone Oy:lle. Koulutukset on toteutettu Raskoneen, Innolinkin, Pirkanmaan TE-toimiston ja TAKKin yhteistyönä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palveluksessa työskentelee noin 600 sairaala- ja välinehuoltajaa hoitoa avustavissa tukipalvelutehtävissä. Sairaala- ja välinehuollon vastuualuejohtaja Hannele Heinon mukaan ammattitaitoista väkeä on eläköitymässä lähivuosina runsaasti. Eläköitymisvauhti on nopea, sillä noin 10 prosenttia työntekijöistä eläköityy kolmen vuoden aikana. On tärkeä varmistaa, että myös tulevaisuudessa on ammattitaitoisia sairaalahuoltajia. Ratkaisu on löytynyt TAKKin kanssa.

– Rakensimme yhdessä polun rekrytointikoulutuksen kautta oppisopimukseen ja tutkinnon suorittamisen jälkeen sairaalahuoltajan vakituisiin tehtäviin.

– Vuodesta 2009 lähtien sairaanhoitopiiriin on jäänyt töihin noin 100 polun läpikäynyttä, ammattitutkinnon suorittanutta sairaalahuoltajaa.

– Olemme voineet vaikuttaa opetuksen sisältöön ja räätälöidä meille sopivan lopputuloksen, vaikka koulutettavat suorittavatkin yleispätevän tutkinnon, Hannele Heino kertoo.

Pirkanmaan Voimia Oy
Pirkanmaan Voimia Oy on järjestänyt RekryKoulutusta monipalveluosaajaksi yhdessä Pirkanmaan TE-toimiston ja TAKKin kanssa sekä kouluttanut työntekijöitään oppisopimuksella. Kuvassa koulutustarkastaja Jani Nieminen (TAKK), asiantuntija, yrityspalvelut Anna Kirjalainen (Pirkanmaan TE-toimisto), kouluttaja Tapio Määttänen ja koulutuspäällikkö Eija Järvilahti (TAKK) sekä asiakkuuspäällikkö Tiina Tamiola (Pirkanmaan Voimia Oy).

TAKK mahdollistaa sopivia ja uudenlaisia ratkaisuja juuri koulutuksen räätälöinnillä.

– Tavoitteemme on yhteistyössä asiakkaamme kanssa rakentaa arvon muodostamisen kokemuksia ja päästä yhteisymmärrykseen sopivimmista uusista ratkaisuista, yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen toteaa.

Teksti: Olli-Pekka Tuomi, Armi Hyvönen ja Kari Kaikkonen
Kuvat: Buustia TAKKista asiakastilaisuus 14.9.2018, Jussi Mattila ja Raskone Oy:n RekryKoulutuksen päätöstilaisuus 23.11.2018, Marjo Nieminen.