Laatutyömme sai tunnustuksen

teppotapani_2016Vuoden 2016 alusta aloitimme toimintamme uudella organisaatiorakenteella. Toimialojemme lukumäärää tiivistimme kahteen, tekniikkaan ja palveluihin. Lisäksi Yrityspalvelu-yksikkö aloitti toimintansa vuoden alusta.

Kuluneen vuoden aikana olemme joutuneet tekemään talouden tasapainottamiseksi hankalia päätöksiä. Irtisanomisilta ja lomautuksiltakaan emme ole välttyneet. Tilojen osalta olemme pystyneet vähentämään kokonaisneliömääräämme, ja tilojen käyttöä on pystytty myös tehostamaan. Tätä tilojen käytön tehostamistyötä tulemme jatkamaan myös tulevaisuudessa. Edellä mainitulla toimintamme tehostamisella onnistuimme taloutemme tasapainottamisessa. Tämä luo hyvät edellytykset jatkolle, sillä talouden haasteet tulevat lähivuosina jatkumaan.

Loppuvuodesta 2016 TAKKille myönnettiin OKM:n valtakunnallinen laatupalkinto. Vuosia jatkunut laatutyömme sai merkittävän tunnustuksen. Laatupalkinto antaa osaltaan hyvät eväät kohdata tulevaisuus. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö on reformin myötä muuttumassa 1.1.2018 alkaen. Koulutuksen vaikuttavuus tulee toiminnan keskiöön. Se tulee haastamaan tarjolla olevan koulutuksen oikea-aikaisuuden, sisällöt ja toteuttamisprosessit.

TAKK liittyi vuoden 2016 aikana uuteen Elinkeinoelämän keskusliiton energiatehokkuussopimukseen, joka on voimassa 2017-2025. Energiansäästötavoite sopimuskaudelle on 8 prosenttia vuoden 2015 kokonaisenergian käytöstä. Tätä tavoitetta tulevat edistämään Nirvan kampuksen A-talon uudelleen modifiointi ja erilaiset vaihtoehtoiset energiaratkaisut.

Kiitän Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen asiakkaita, opiskelijoita ja henkilöstöä vuoden 2016 kumppanuudesta!

Teppo Tapani
rehtori

Kuva: Ville Salminen