Kohti valoisaa tulevaa

teppotapani_2016Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntömuutos ja rahoitusleikkaukset asettivat ison haasteen Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen toiminnalle vuoden 2018 alusta alkaen. Talousarviossa varauduimme 20 prosentin laskuun tulorahoituksessa edelliseen vuoteen verrattuna. Panostimme voimallisesti opetus- ja kulttuuriministeriön lisärahoituskierroksiin, ja saimme jonkin verran paikattua rahoitustamme vuoden 2018 aikana. Siitä huolimatta jouduimme tekemään mittavia, rakenteellisia henkilöstövähennyksiä. Joitakin koulutusaloja lakkautettiin ja tiivistimme samalla toimintaamme. Lisärahoitushauilla saimme resursseja mm. pilottikoulutusten toteuttamiseen. Näiden koulutusten tavoitteena on vastata nopeasti työnantajien rekrytointitarpeisiin ja helpottaa osaavan työvoiman saatavuusongelmia sekä tukea erityisesti parhaassa työiässä olevien työttömien työnhakijoiden työllistymistä.

Vuoden 2018 aikana laadimme TAKKin strategian vuosille 2019-2021. Henkilöstö, opiskelijat ja yhteistyökumppanit olivat johtoryhmän ja hallituksen lisäksi aktiivisesti mukana strategian laatimisessa. Saimme aikaan hyvän ja napakan strategian, jonka jalkautus tulee osaksi arkeamme alkuvuoden 2019 aikana. Rahoitusmekanismin vakautuessa ja uuden strategiamme linjaamana TAKKilla on mahdollisuus edetä vuoden 2018 aallonpohjasta kohti valoisampaa tulevaisuutta.

Oppimisympäristöjen kehittämistä jatkoimme edelleen aktiivisesti. Nirvan kampuksen julkisivuremontti saatiin päätökseen, ja Tampereen valtatien kampuksella kunnostettiin tilat kauneudenhoitoalalle, mikä mahdollisti Lumicos Oy:n muuton kampukselle. Suunnitelmissa on jatkaa Nirvassa tekniikan oppimisympäristöjen modifiointia.

Koulutusvienti kehittyi edelleen, ja syksyn aikana se näyttäytyi aktiivisena arjessamme: joulukuun alussa juhlittiin 10 eteläkorealaisen opiskelijan kone- ja metallitekniikan osatutkintosuorituksia. Läsnä oli myös tilaajan, eli Daegu Metropolitan Office of Educationin väkeä. Juhlaa edelsi kolmen kuukauden opiskelujakso TAKKissa, joka sisälsi englannin kieliopintojen lisäksi hitsaus- ja mittausoppia sekä osaamisen näyttöjä em. aiheista. Kiinalainen Guangzhou Education Buro hankki osalle päälliköitään laatukoulutusta, joka sisälsi sessiot Kiinassa ja Tampereella. Molemmat asiakkuudet tulevat jatkumaan vuonna 2019.

Laatutyömme jatkui toimintasuunnitelman mukaisesti, ja TAKKille myönnettiin Laatukeskuksen ulkoisen arvioinnin tuloksena EFQM Recognised for Excellence 4 tähden tunnustus. Pisteitä saimme arvioinnissa 450-499. Pääarvioija Markus Meurmanin mukaan tulos viestii toiminnan ja tulosten erittäin hyvästä tasosta sekä toiminnan systemaattisesta ja tuloksellisesta kehittämisestä. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta, ja tällä hetkellä TAKK on ainoa suomalainen oppilaitos, jolla on voimassa oleva EFQM-sertifikaatti. Tärkein anti toiminnan kehittämiselle on arvioinnista syntynyt palauteraportti. Siinä on listattu arviointialueittain vahvuudet ja kehittämiskohteet tuleville vuosille. OKM:n edellyttämät arvioinnit tulevat jatkumaan vuonna 2021, jolloin Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Karvi toteuttaa valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien arvioinnin.

Vuosi 2018 päättyi TAKKin osalta toiveikkaisiin tunnelmiin, ja saimme hienosti selätettyä uuden lainsäädännön tuomia toiminnallisia ja taloudellisia haasteita. Kiitän Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen asiakkaita, opiskelijoita ja henkilöstöä vuoden 2018 kumppanuudesta!

Teppo Tapani
rehtori

Kuva: Pasi Tiitola