Takana vilkas toinen vuosi

olli-pekka_2016TAKKiin vuoden 2016 alusta perustetun yrityspalveluyksikön toinen toimintavuosi oli vilkas. Yrityspalvelun keskeisenä tehtävänä on tarjota TAKKin asiakasyrityksille tarvelähtöisiä osaamispalveluja ja koulutuksen toteutus- ja rahoitusratkaisuja yhdessä verkostojen kanssa. Näytämme käytännössä, yrityksille ja TAKKin henkilöstölle, kuinka sujuvaa rekrytoitavien työntekijöiden tai yrityksen nykyisen henkilöstön koulutus voi TAKKissa olla. Vuoden 2017 aikana erityisesti yritysten rekrytointeihin liittyvien koulutusten kysyntä vilkastui huomattavasti.

Toimimme aktiivisesti yrityskentässä: yrityskontakteja kertyi yli 700. Asiakkaamme ovat erilaisia, joten palvelumme tulee entistä yksilöidymmäksi. Tavoitteenamme on vastata asiakkaiden koulutustarpeisiin niin, että he haluavat suositella TAKKia myös muille. Tavoitteen varmistamiseksi koko TAKKin henkilöstö osallistui Suosittelua tuottava asiakaskokemus ja myyntiosaaminen TAKKilaisittain -valmennukseen.

Yrityspalvelu oli mukana suunnittelemassa sekä ohjaamassa valmennuksen toteutusta yhdessä henkilöstöpalveluiden sekä viestintä- ja markkinointipalveluiden kanssa. Valmennuksen tuloksena toteutettiin useita kehitystoimenpiteitä. Valmennuksesta tehtiin TAKKille myös oma myytävä koulutustuote. Ensimmäiset ulkopuolelle myydyt valmennukset käynnistyvät kevään 2018 aikana.

Yrityspalvelutiimissä tehostimme CRM-järjestelmän käyttöä ja hyödyntämistä. Hankkiaksemme lisää työkaluja toimintaan tiimiläisiä osallistuu syksyllä 2017 alkaneeseen Pirkanmaan Broker -ohjelmaan. Broker on yrityskehittäjien oma koulutus- ja valmennusohjelma. Ohjelman järjestävät TAKK ja Kasvun Roihu Oy.

Yrityspalvelun tehtävänä on tukea TAKKin yksiköitä työelämäyhteistyössä mm. neuvottelukuntatoiminnalla, joka toimii alakohtaisesti loistavana linkkinä erilaisten työelämätarpeiden ennakoimisessa ja vaikuttavuuden varmistajana. Koulutuspäälliköiden kanssa terävöitimme koulutusalojen yrityskoulutusten tavoitteita. Yhdessä koulutusalojen kanssa suunniteltiin nuorille kohdennettu Urabooster-koulutus sekä Loistouralle-valmennuspalvelu, jossa työnhakijan avuksi tarjotaan henkilökohtainen valmentaja puoleksi vuodeksi.

Koulutusalojen sekä viestintä- ja markkinointipalveluiden kanssa toteutimme alakohtaisia Loistoduuniin-rekrytointitapahtumia. Tapahtumat ovat loistava foorumi työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamiselle. Vuonna 2017 TAKKissa järjestetyt Loistoduuni-tapahtumat:

  • 9.2. turvallisuus-, hyvinvointi-, kotityö- ja kiinteistöpalvelualat
  • 29.3. konetekniikka ja Tampereen Teollisuusoppilaitos
  • 26.4. auto- ja logistiikka-ala
  • 7.9. sähköverkko- ja sähköasennusalat
  • 11.10. rakentaminen
  • 15.11. liiketoiminta, kiinteistönvälitys ja isännöinti.

Tapahtumista saadun positiivisen palautteen johdosta järjestämme Loistoduuneja myös vuonna 2018.

Olli-Pekka Tuomi
Yrityspalvelujohtaja

kuva: Ville Salminen