Vakain askelin reformiin

teppotapani_2016

Vuoden 2017 toimintaa sävytti vahvasti valmistautuminen ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöuudistukseen ja rahoitusohjauksen muutokseen. Henkilöstön osaamisessa panostimme digiosaamisen kasvattamiseen, ja koko henkilöstö osallistui asiakaspalveluprosessin kehittämiseen. Laadunhallinnan saralla jatkoimme organisaation sisäisiä vertaisarviointeja ja kotoutumismalleja kehitettiin uudella yhteistyömallilla osana ammatillista koulutusta.

Vahvistimme organisaatiotamme resursoimalla osaamista lisääntyvään oppisopimuskoulutuksen tarpeeseen. Hyvinvointialan kokonaisuus vahvistui huomattavasti elokuussa toteutetun yrityskaupan myötä. TAKK hankki omistukseensa Lumicos Oy:n (ent. Hämeen kosmetologikoulu) koko osakekannan. Kauneudenhoitoala tukee hyvin tuottamaamme sosiaali- ja terveysalan koulutuspalvelua. Tampereen Teollisuusoppilaitos Oy:n toiminta kasvoi yleisen suhdannekehityksen siivittämänä voimallisesti vuoden 2017 aikana. Yli 100-vuotias teollisuusoppilaitosmalli on osoittanut iästään huolimatta mahdollisuutensa nykyisen työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamishaasteen ratkaisemisessa.

Oppimisympäristöjen päivittämisen kärki oli Nirvan kampuksen ravintolatilojen remontoinnissa. Peruskorjauksen yhteydessä paranivat mm. esteettömään liikkumiseen liittyvät seikat. Keittiötilojen uudelleen suunnittelu vapautti tiloja uuden kuntosali- ja liikuntatilan toteuttamiseksi. Tämä tila tulee toimimaan sekä opiskelijoiden että henkilökunnan fyysisen ja henkisen kunnon kohottajana.

Henkilökunnan ja opiskelijoiden kv-vaihdot toteutuivat suunnitellusti. Koulutusviennin saralla toteutimme mm. laatuun liittyviä koulutuskokonaisuuksia sekä suoraan kiinalaisille asiakkaillemme että alihankintana muille kotimaisille koulutusvientitoimijoille.

Kiitän Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen asiakkaita, opiskelijoita ja henkilöstöä vuoden 2017 kumppanuudesta!

Teppo Tapani
rehtori

Kuva: Ville Salminen